Majetek

  • Operativní evidence majetku
  • Členění majetku na typy a skupiny
  • Nastavení vlastností pro jednotlivé typy majetku
  • Přiřazování majetku k osobám, místům, střediskům
  • Automatický výpočet odpisů