Saldokonto

  • Pohledávky a závazky
  • Přijaté zálohy a poskytnuté zálohy
  • Peníze na cestě
  • Kurzové rozdíly
  • Zpětné saldokonto k libovolnému datu
  • Struktura pohledávek a závazků podle doby po splatnosti
  • Automatický návrh zápočtů