Účetnictví

  • Vedení účetnictví v úplném i zjednodušeném rozsahu
  • Automatické účtování běžných dokladů (faktury, banka, pokladna)
  • Hlavní kniha, výkaz zisku a ztráty a rozvaha včetně výkazů v úplném i zjednodušeném rozsahu
  • Možnost sledování hospodaření na střediska a projekty
  • Účetní doklady (zápočty, daně, mzdy, odpisy majetku)
  • Definice libovolného účetní období (nejen od ledna do prosince)
  • Možnost vedení daňové evidence

Výsledovka

Rozvaha

Cash-flow

Sestava kontace dokladu