Prodejní smlouvy

  • Evidence prodejních smluv s opakovaným plněním (např. nájemné, poskytování internetu apod.)
  • Měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo ročná periodicita
  • Automatické generování faktur