Budova a recepce

  • Rezervace pronajímaných prostor (kanceláře, pokoje, parkovací místa apod.)
  • Automatická fakturace na základě smluv
  • Ruční vystavování dokladů pro hotovostní úhradu krátkodobých pronájmů
  • Sledování a vyhodnocování odběru energií za konkrétní místa nebo jejich skupiny