Výkupna surovin

Modul pro sběrné dvory a výkupny druhotných surovin.

  • Jednoduchá registrace zákazníků – při druhé návštěvě už systém obsahuje všechny potřebné údaje.
  • Snadné a rychlé pořizování výkupních lístků.
  • Přebírání hmotnosti z digitální váhy, podpora nájezdových vah (vážení auta při příjezdu a odjezdu, automatický výpočet váhy odpadu).
  • Podpora bezhotovostních úhrad za výkupy, automatické generování převodních příkazů a jejich odesílání do banky.
  • Emailové notifikace zákazníkům o provedení úhrady.
  • Možnost pořizovaní fotodokumentace a její přiřazování k výkupním lístkům, napojení na kamerový systém.
  • Automatické sestavení ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.