Základní umělecká škola

Systém obsahuje všechny důležité evidence týkající se chodu školy:

 • redakční systém pro správu webových stránek školy
 • archivaci dokumentů / spisovou službu (došlá a odeslaná pošta)
 • rozdělení školy na pobočky
 • vysvědčení (evidence a tisk)
 • plánování a organizování mimostudijních akcí (koncerty, vystoupení apod.)
 • elektronickou nástěnku pro učitele
 • automatické vystavování předpisů školného
 • evidence majetku (nástrojů)
 • saldokonto školného
 • sledování ekonomiky školy (náklady / výnosy)
 • účetnictví

Přihlášky

 • zjednodušují proces zadávání studentů do systému
 • umožňují řídit přijímání studentů do školy

Studenti

 • evidence přijatých studentů do školy
 • osobní údaje a kontakty na studenty, rodiče
 • detailní pohled na výuku, vysvědčení a předpisy školného studenta

Učitelé

 • evidence vyučujících ve škole
 • kontakty na učitele

Pobočky

 • systém umožňuje členit školu na jednotlivé pobočky
 • výuky a studia studentů lze přiřadit pobočce
 • filtrování přehledů za pobočky

Vysvědčení

 • tvoří se automaticky pro jednotlivé studenty a školní rok
 • učitelé zadávají pouze známky a hodnocení
 • výsledkem je tisk oficiální formuláře

Majetek

 • evidence majetku školy s určením jeho polohy (pobočky, učebny)
 • fotodokumentace
 • evidence nástrojů včetně sledování výpůjček