Došlá pošta

  • Možnost ručního pořizování a skenování u papírových dokumentů.
  • Příchozí e-maily se ukládají včetně příloh, příjemce i odesílatel je automaticky dohledán podle emailové adresy.
  • Pomocí „rozdělovníku“ lze poštu přiřazovat zodpovědným osobám a sledovat, zda je už vyřešena.
  • Každý záznam v došlé poště lze propojit s konkrétním dokladem (např. přijatou fakturou).
  • Jednotliví uživatelé vidí pouze „svou“ poštu.